Koor Sunenz

In het Sunenz Centrum in Drachten is een groot koor actief van vitale 60+ers.  Vanuit het koor kwam een vraag om meer verdieping. Met 6 tot 7 leden van het koor is onder leiding van kunstenaar Karin Idzenga gewerkt aan hun eigen autobiografische verhaal. Het koor, bestaande uit ca 75 mensen, zingt onder leiding van dirigent Meindert Bosklopper bij ieder verhaal een passend lied. De verhalen en liederen worden in combinatie uitgevoerd. 11 april j.l. was er een groot optreden op het winkelplein van Sunenz.