Joure en Balk – Neem je moeder mee naar het atelier

Dat “Kunst” een positieve invloed heeft op het welzijn van de kwetsbare ouder komt in onderzoeken steeds meer naar voren. In een maatschappij waarbij van de ouderen steeds meer verwacht wordt zelfstandig te blijven wonen, schuilt het gevaar dat de “kwetsbare” groep ouderen vereenzaamt en steeds minder het huis uit komt. Door deze groep ouderen een atelier aan te bieden waarbij doen, kijken, luisteren en ontmoeten hand in hand gaan, wil it Toanhûs een positieve bijdrage leveren om deze ouderen de drempel over te helpen om er op uit te gaan.

Het CvK it Toanhûs wil met het project “Neem je moeder mee naar het atelier” een eerste stap zetten om tot een structureel aanbod te komen voor de groep ouderen.

Het project is er op gericht de ouderen uit te nodigen om naar het atelier te gaan, en zo te ervaren wat “Kunst” met je doet.  Daarnaast willen ze met deze “oudere” in gesprek gaan en via een QuickScan het volgende in kaart brengen:

  •  waar ligt de interesse van de oudere
  •  hoe moet een kunstactiviteit eruit zien
  • waar lopen ouderen tegenaan om buitenhuis een activiteit te ondernemen

 

Door het accent te leggen op het “samen” (ouder en kind) volgen van de activiteit, kan dit de eerste drempel om naar het atelier toe te komen verlagen. Tevens is er de meerwaarde van deze intergenerationele opzet waarbij de generaties wegvallen:

  • talenten van de ander ontdekt kunnen worden
  • ruimte voor gespreksonderwerpen die niet van te voren zijn bedacht.

In januari 2019 wordt er een workshopochtend georganiseerd waarbij de volgende activiteiten worden aangeboden:

  • RGM
  • Tekenen/schilderen
  • Dans

Met de uitkomst van deze workshop is het de bedoeling om tot een structureel aanbod te komen.