Grou – Theater Veder komt op visite

Veel ouderen met dementie verblijven nog in hun eigen huis en zijn voor zorg grotendeels afhankelijk van mantelzorgers. Voor mensen met deze aandoening speelt zingeving een belangrijke  rol; een gevoel van erbij horen is van belang om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen of te doorbreken.

De Veder methode is een interactieve en levendige manier om contact te maken met ouderen met geheugenproblemen. De Veder methode nodigt deze ouderen uit tot het maken van contact.

Voor de uitvoering is een draagvlak vanuit de groep amateurtoneelspelers die zijn opgeleid voor de Vedermethode. D.m.v. zingen, poëzie en theatrale rollen wordt wederkerig contact tot stand gebracht.

http://www.theaterveder.nl/nl/de-veder-methode/wetenschappelijk-onderzoek

Jeltsje de Boer van Theater Veder gaat met een aantal Veder gecertificeerde spelers huiskamervoorstellingen geven. De voorstellingen worden gehouden in december 2018.