Drachten – Schouwburg de Lawei “Dichterbij”

Bij Schouwburg de Lawei, wordt de dichtcursus “dichterbij” opgezet, die geschikt is in de breedste zin van het woord voor: 50plussers, gepensioneerden en bewoners van verzorgingstehuizen. Kortom: voor ouderen die zin hebben op een creatieve manier aan de slag te gaan met taal.

Invulling aan deze cursus wordt gegeven door Winfried Bruinsma, voormalig gemeentedichter van gemeente Smallingerland en Regio ambassadeur voor Stichting Kulturele Haadstêd Leeuwarden 2018.

De belangrijkste reden om deze cursus op te zetten met een oudere doelgroep is, dat deze doelgroep een grote bron aan levenservaring en genoeg verhalen heeft om uit te putten. Ze leren om vanuit een persoonlijk verhaal naar een thema toe te werken, dit om te zetten in aanknopingspunten en vervolgens middels het leren maken van zinnen dit op papier te zetten in de gewenste vorm.