Dokkum – Mijn verhaal in beeld

In januari 2019 gaat “Mijn verhaal in beeld” van start. Dit is een kunstproject voor en door naastbetrokkenen (50 plus) van iemand met een psychische kwetsbaarheid en wordt uitgevoerd door projectbegeleider Baukje Brander van st. Welzijn Het Bolwerk in Dokkum en beeldhouwster Hepie de Haan. Het project is vooral gericht op de mantelzorgers.

De bedoeling is om eerst het gevoel in een beeldhouwwerk tot uitdrukking te brengen en er vervolgens met behulp van fotografie en gedichten er een mooi geheel van te maken. De deelnemers worden individueel geportretteerd op een voor hen speciale plek.  Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag met een camera en leggen vanuit hun perspectief vast wat ze als ondersteunend en belemmerend (hebben) ervaren in de zorgsituatie.

Aan het einde van het project bereidt men gezamenlijk een tentoonstelling voor.

“Bij de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid spelen naasten een belangrijke rol. Nog altijd is
het vooral de familie die de cliënt van hulp voorziet, leert onderzoek. Ander onderzoek laat zien dat de
houding van naasten rechtstreeks invloed heeft op de aandoening van de cliënt.
Een goede toerusting van naasten kan aantoonbaar terugval van cliënt voorkomen en leidt tot betere
prognose. Cliënten van wie de familie extra werd begeleid, verbleven gemiddeld tien maanden minder in
psychiatrische ziekenhuizen dan cliënten die de standaardzorg zonder familiebegeleiding ontvingen.”

“Naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid herkennen zichzelf meestal niet meteen in het
‘etiket’ mantelzorger. Ten onrechte, want mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald voor hun
zieke familieleden of vrienden zorgen. Maar er zijn wel verschillen met andere mantelzorgers.
Mantelzorgers van mensen in de GGZ hebben het ’t zwaarst van alle mantelzorgers, tonen onderzoeken 
telkens weer aan. Naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid geven aan dat ze graag gehoord willen worden, ook en dat het tegelijk erg kwetsbaar voelt om zich te laten horen.”

*bron: https://www.ypsilon.org/naasten