Tijd voor talent

TIJD VOOR TALENT in actie op de nationale Week tegen de Eenzaamheid!

Wist u dat meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt? Iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden. Daarom is het belangrijk dat we samen een vuist maken tegen eenzaamheid.

Tijd voor Talent doet natuurlijk mee!!

In deze nationale “week tegen de Eenzaamheid” van donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober 2018 zal Tijd voor Talent op verschillende plaatsen vertegenwoordigd zijn. In samenwerking met o.a. de DDFK Gemeenten en de welzijnsorganisatie het Bolwerk en Timpaan.

Kijk op de link voor meer informatie https://www.samentegeneenzaamheid.nl/nieuws

Mochten er andere gemeenten geïnteresseerd zijn in projecten voor Tijd voor Talent, dan kun je mailen naar Marjan Bruinsma, projectondersteuner Tijd voor Talent, email: m.bruinsma@keunstwurk.nl.

Hieronder volgen de data:

Datum: dinsdag 2 oktober van 10:00 tot 12:30 uur.

Locatie: in museum “de Sûkerei” in Damwoude

Actie:  een interactief dansoptreden verzorgt door de projectgroep dans uit Houtigehage o.l.v. Caro Kroon.

 

Datum: dinsdag 2 oktober 14:30 tot 17:15 uur

Locatie: Noorderkerkzaal in Sneek

Actie: Symposium voor professionals in de kunst & cultuur en het sociaal domein.

Lummie Fokkema zal vanuit Tijd voor Talent ervaringen delen, over wat ouderen aangeven te willen.

 

Datum:  donderdag 4 oktober 14:00 tot 16:30 uur.

Locatie: Project Wite Kninen in Dokkum

Actie: Workshop “nieuwe vormen van actieve cultuurparticipatie door senioren/kwetsbare doelgroepen”.

In deze workshop krijg je een introductie over het werken met ouderen en mensen uit kwetsbare groepen.

Deelname is gratis.

 

Datum: dinsdag 9 oktober 13:45 tot 16:30 uur

Locatie: Patyna in Joure

Actie: netwerkbijeenkomst voor de zorg. Waarin o.a. een interactieve muziekvoorstelling  samen met de bewoners plaatsvindt.